lawful evil
irebokuro:

yoshitoshi

irebokuro:

yoshitoshi